Share

General information

Information in local language
Szlak Karpia

„Szlak Karpia” w Dolinie Karpia, w Małopolsce, obejmuje teren historycznego zagłębia hodowli karpia i rozciąga się na setkach hektarów w dolinie Wisły i Skawy. Położony na terenie powiatu oświęcimskiego i wadowickiego obejmuje 7 gmin: Zator, Przeciszów, Osiek, Polanka Wielka, Brzeźnica, Spytkowice, Tomice. Zadaniem wyznaczonego „Szlaku Karpia” jest promocja rybactwa śródlądowego i gospodarki rybackiej, których korzenie sięgają tutaj XIII wieku oraz jego produktów, w szczególności karpia. To także idealne miejsce na turystykę wędkarską.

Walory smakowe karpia pochodzącego z terenu Doliny Karpia cenione były przez królów polskich w średniowieczu dlatego też karp ten nazywany był i jest „królewskim”.  Również współcześnie potrawy przygotowywane przez lokalne restauracje na bazie świeżych i ekologicznych produktów od miejscowych rolników, cieszą się uznaniem smakoszy. Karp przygotowywany jest na wiele sposobów, z których każdy posiada wyjątkowe cechy związane z regionem, wysoka jakość i niepowtarzalne walory smakowe. Szczególnie polecane są te potrawy przyrządzane z produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - karp zatorski oraz karp osiecki.

Szlak Karpia biegnący przez Dolinę Karpia zawiera zatem nie tylko miejsca związane z konsumpcją karpia, ale również te obrazujące cały proces hodowli i przetwórstwa karpia, jak gospodarstwa rybackie i przetwórnie. Swoje miejsce na szlaku znalazły też łowiska wędkarskie, dzięki którym rozwija się turystyka wędkarska. Turysta odwiedzający miejsca na Szlaku Karpia w Dolinie Karpia zaspokoi zatem nie tylko swoje fizyczne pragnienia, ale będzie mógł również poznać dziedzictwo kulturowo-historyczne i przyrodnicze regionów związanych z gospodarską stawową.

Oprócz miejsc związanych z konsumpcją karpia na uwagę zasługują miejsca, gdzie odbywa się proces hodowli karpia i przetwórstwo tej ryby, w których można dowiedzieć się na temat poszczególnych etapów hodowli karpia, w tym tradycyjnych odłowów odbywających się jesienią. W przetwórniach poznać można proces związany z obróbką ryb, a także metody wędzenia tradycyjnymi technikami. Natomiast łowiska wędkarskie polecane są nie tylko miłośnikom wędkowania, ale także osobom lubiącym odpoczywać na łonie natury. Na terenie Doliny Karpia znajdują się obszary Natura 2000, gdzie zaobserwować można wiele ciekawych gatunków roślin i zwierząt, w tym również gatunków chronionych.

Oprócz miejsc związanych z gospodarką stawową ważną rolę na „Szlaku Karpia” w Dolinie Karpia odgrywają cykliczne imprezy promujące produkty związane z rybołówstwem śródlądowym. Wśród nich można wymienić:

Święto Karpia odbywające się w pierwszy weekend lipca na Rynku w Zatorze (gmina Zator)
Wielkie Żniwa Karpiowe odbywające się w drugi weekend października na łowisku wędkarskim „Podolsze” w Podolszu (gmina Zator)

Targi Turystyczne Doliny Karpia odbywające się w maju na Rynku w Zatorze (gmina Zator).

The taste of Zator carp was valued by Polish kings in the middle ages, which is why local carp is called the kings carp. Currenly dishes prepared by local restaurants which use local fresh and ecological products delivered by local farmers and are enjoyed by gourments. Prepared in many ways, all are characterized by high quality and great taste. In particular worth trying are dishes placed on the List of Traditional Products by the Minister of Agriculture and Rural Development - Zator Carp and Osiek Carp.

So the “Carp Route” passing through the Carp Valley joins not only places related to carp consumption but also related to the whole process of carp breeding and processing, like carp farms and fish processing facilities. Also fish catching ponds found their place on the Route. They bring positive influence on the development of the fish catching tourism. Tourists visiting sites on the “Carp Route” in the Carp Valley can fulfill their physical needs and become familiar with historical, cultural and nature heritage of the carp fishery region.

Besides the places related to carp consumption it is worth to mention places where carp breeding and processing takes place. In these places tourists can become familiar with successive steps of carp production including Autumn pond harvesting. In fish processing facilities they can observe works with fish treatment and traditional methods of smoking. Fish catching ponds should be attractive not only to anglers but also to the amateurs of nature. The Nature 2000 sites are located in the Carp Valley, where numerous valuable and protected species of plants and animals (esp. birds) can be observed.

Besides places related to pond farming important role on the “Carp Route” in the Carp Valley is taken by periodical events promoting products of inland aquaculture. Among them are:

Carp Holiday taking place in every first weekend of July in the Main Market in Zator (Zator commune)
The Big Carp Harvest taking place in every second week of October on the fish catching pond “Podolsze” in Podolsze (Zator commune)
Tourist Fair of the Carp Valley taking place in May July in the Main Market in Zator (Zator commune).