Share

General information

Information in local language
Festa del Most

La Festa del Most de La Granada és una de els festes dedicades al vi més populars del Penedès. Té lloc a finals d’octubre per celebrar la fí de la verema. Com a d’altres pobles del Penedès, la cultura vitivinícola ha marcat d’una forma notòria el calendari lúdic i festiu, i la gran importància de la vinya i el vi es manifesta amb celebracions tan tradicionals com aquesta festa dedicada al most.La Granada és, com moltes altres localitats del Penedès, una vila amb una forta tradició vinícola. Al poble hi ha un celler cooperatiu i diverses caves que, amb l’art dels seus enòlegs, transformen el raïm en un vi novell força apreciat arreu del país. El most és el resultat del raïm premsat, així que es pot començar a assaborir al cap de pocs dies d’haver estat recollit. Moltes poblacions, passada la festa major d’estiu i el temps de la collita, programen una festa dedicada a tot alló que envolta al most.
A La Granada, la Festa del Most s’ha convertit amb els anys en una veritable festa major petita. Les principals activitats que s’hi celebren són menjars i tasts de vi comunitaris, mercat de pagès, concerts, balls populars i la cercavila dels elements de la cultura tradicional. Però l’acte més esperat d’aquesta festa és, sens dubte, la Pujada del Ruc al campanar, una escenificació basada en una llegenda local.

La llegenda explica que una vegada a La Granada hi havia un Ruc que no menjava i que cada dia estava més prim. Passejant-lo pels carrers del poble, els seus propietaris es van adonar que quan passaven per davant de l’església l’animal s’aturava i mirava frisós, dia si i dia també, un lletsó d’herba que havia nascut dalt del campanar. Els veïns van decidir que tractarien de fer-li menjar aquella herba de la que estava tan engelosit i per això van muntar bastides, taulons i corrioles per tal de pujar l'animal dalt el campanar. Lligat pel coll l'empenyeren amunt mentre els més saberuts que s'ho miraven anaven dient 'Mireu com riu de content que està abans de prendre la medecina'. No s'adonaven que l'estaven escanyant i, per sort o per desgràcia, abans que arribés a dalt es van trencar les cordes i tota la bastida se'n va anar a n'orris. No se sap si el ruc va morir o no, però el clot que féu en la caiguda va ser anomenat la Bassa Pedrera, lloc on es troba avui la plaça de Sant Joan, darrera l'església.
La pujada i baixada d’un ruc al campanar de l’església del poble pot suscitar les més diverses interpretacions i ha estat, sovint, motiu de controvèrsia entre els veïns. De fet, a Catalunya són diverses les poblacions que accepten com a pròpia la llegenda del ruc i el campanar però només dues, La Granada durant la Festa del Most, i Solsona, per Carnaval, s’han atrevit a escenificar-la tot pujant l’animal al campanar.

La Granada, like many other towns in the Penedès region, has a strong wine-making tradition. There is a cooperative winery in the town and various other wineries where the winemaker’s art transforms grapes into a young wine that is very popular all over the country. The must is the result of the pressed grapes, so it can start being enjoyed just a few days after harvesting. After the summer festivals of patron saints’ days and the grape harvest, many towns organise a festival dedicated to everything must-related.

In La Granada, the Festa del Most has become a really ‘big’ little festival over the years. The main activities are public food and wine-tasting sessions, a farmers’ market, concerts, dances and a procession featuring elements of traditional culture. But the most highly anticipated event of the festival is unquestionably the hoisting of a donkey up the bell tower, a spectacle based on a local legend.

Hoisting a donkey up and down the bell tower of the village church can arouse the most varied reactions and it has often been a point of controversy among the local community. As it happens, a number of villages in Catalonia claim the legend of the donkey and the bell tower as their own, but only two – La Granada during the Wine Must Festival, and Solsona, for Carnival – have been bold enough to actually hoist the animal up the tower.